reply

 1. Verb (bir söze/eyleme vb.) karşılık vermek, mukabele etmek.
  He replied with a blow. The rebels replied with a burst of gunfire.
 2. Verb, Law davalının cevabına/iddiasına cevap vermek.
 3. Verb (ses) yansı(t)mak, yankıla(n)mak, yankı/aksiseda yapmak.
 4. Verb cevap olarak söylemek/demek. (Çoğunlukla olumsuz tümcelerde veya
  replied that şeklinde kullanılır):

  Not a syllable did he reply. He replied that no one would go. She replied that she would do it.
 5. Noun yanıt, cevap.
  reply-paid: cevaplı, cevabı ödenmiş (telgraf).
  reply-coupon: cevap kuponu,
  milletlerarası posta kuponu.
 6. Noun (harekete/eyleme) karşılık, mukabele.
olumlu cevap
nazik cevabınızı bekler
cevabınızı bekliyoruz
bankanın cevabı
bir sözün altında kalmak Verb
altta kalmak Verb
yıldırım cevap
çabuk cevap
kaçamaklı cevap
kaçamaklı yanıt
uluorta cevap
kondurmak Verb
yanıt vermek Verb
yıldırım cevap
anında cevap
cevaben
ara cevap
cevap mektubu
birinin cevabını beklemek Verb
heyecanlı bir cevap vermek Verb
henüz gelmemiş cevap
olumsuz cevap
olumsuz yanıt
(telefon) cevap yoktur
cevabi nota
(diplomasi) cevabi nota
resmi cevap
uygun yanıt
iadeli posta
acele cevap
kesin olmayan
muvakkat cevap
hazırcevap
cevap hakkı
asılsız cevap
acele cevap
birine cevap verme lütfunda bulunmak Verb
mektuba cevap vermek Verb
cevap dilekçesi Noun, Legal Procedure
cevap layihası Noun, Law
(Br) ilk posta ile cevap vermek Verb
cevap kartı
(US) cevap kartı
cevap zarfı
olumlu cevap vermek Verb
iadeli taahhütlü
cevabı ödenmiş
cevaplı telgraf
cevap posta ücreti ödenmiş posta kartı
cevap dilekçesi Noun, Law
yanıtlamak Verb
yanıt vermek Verb
biraz öfke ile cevap vermek Verb
yanıt Information Technology
lütfen acele cevaplandırmak rınız
ticarî cevap kartı: ticarî bir işlemi (sipariş, abone vb.) kolaylaştırılmak için dönüş adresi ve gerekli
diğer hususlar basılmış ve ücreti alıcı kurumca ödenecek posta kartı.
Noun
ruhsatlı bir reklamcı
US posta idaresi ile anlaşma yoluyla
ücreti cevap alındığında reklamcı tarafından ödenir
tanıtım malzemelerini özel ambalajları içinde ilgililere gönderir
iadeli iş mektubu
iadeli iş mektubu (içinde alıcıya posta ücretini ödemesini gerektirmeyen bir zarf ya da kart bulunan satış teşvik mektubu
terbiyesizce cevap vermek Verb
birinden cevap almamak Verb
mektubunuza cevap olarak
Uluslararası Posta Cevap Kuponu
uluslararası posta cevap kuponu
uluslararası posta kuponu
telgrafın cevabının ücretini ödemek Verb
uluslararası posta cevap kuponu
ilk posta ile cevap vermek Verb
ilk postaya cevap vermek Verb