reproduction cost

  1. çoğaltma masrafı
bir şirketin aktif değerlerini kullanıldıkları dönemde yeniden üretmenin maliyeti
yeniden üretme maliyeti standardı
yeniden üretme maliyeti