resignation

  1. Noun, Law istifa
  2. Noun istifa, çekilme.
  3. Noun istifa mektubu.
  4. Noun uysallık, teslimiyet, tevekkül, boyun eğme.
  5. Noun teslim, tevdi, feragat.
istifasını X'e hitaben yazmak Verb
birini istifaya davet etmek Verb
istifasını vermek Verb
istifasını vermek Verb
bir haktan feragat
istifasını vermek Verb
istifasını sunmak Verb
istifasını vermek Verb
Kongre'deki sandalyesini istifa ederek bırakmak Verb
(US) istifa sonucu millet meclisindeki koltuğunu boşaltmak Verb
hükümetten istifasını geri almak Verb
istifasını geri almak Verb
istifaya davet etmek Verb
toplu istifa Noun
istemeyerek istifa
istifa mektubu
istifasını verme
istifa tehdidi
sendika istifası Noun
üyelikten istifa
istifa mektubu
kabinenin istifası Noun
üyelikten istifa
istifa talebi