revenue bill

  1. (US) devlet bütçe kanunu
  2. vergi kanun tasarısı
gelir ortaklığı senedi