revolting

  1. Adjective iğrenç, tiksindirici, menfur, korkunç.
    The smell was quite revolting.
  2. Adjective âsi, isyankâr, isyan eden, başkaldıran.