1. Sıfat iğrenç, tiksindirici, menfur, korkunç.
    The smell was quite revolting.
  2. Sıfat âsi, isyankâr, isyan eden, başkaldıran.