riot away one's time

  1. Verb (US) zamanını boşa harcamak