sampling frame

  1. örnekleme çerçevesi (araştırma çalışmasında veri kontrolü
  2. örnekleme çerçevesi