seep

  1. Intransitive Verb sızmak.
    Water seeps through cracks in the wall.
  2. Intransitive Verb içine işlemek, nüfuz etmek, dağılmak, yayılmak.
  3. Noun sızıntı.
  4. Noun kaynak, suyun sızdığı/topraktan çıktığı yer.
sızma kontrolü Noun, Construction