slide

 1. Noun, Testing lam (mikroskopta numunenin üzerine koyulduğu büyük cam)
 2. Verb kaymak.
  to slide down a snow-covered hill.
 3. Verb hissettirmeden geçmek.
 4. Verb (gemi) kayıp gitmek.
 5. Verb sıvışmak, savuşmak, sessizce ortadan kaybolmak.
  She slid out of the room when no one was looking.
 6. Verb sıyrılmak.
 7. Verb kaydırmak, kaydırıvermek, kaydırarak yürütmek.
 8. Noun kayma.
 9. Noun düşme, inme, azalma. stop the slide in the living standards.
 10. Noun kaydırak.
 11. Noun üstünden kayılarak gidilen yer, çocukların kaydığı buzlu yol.
  a ski slide . a children's playground slide .
 12. Noun, Geology heyelân, toprak kayması.
 13. Noun slayt, diyapozitif, projeksiyonda kullanılan resimli cam.
  a camera that takes color slides. They showed
  slides of their holiday.
 14. Noun lam.
 15. Noun, Music kaydırma, glissando, herhangi bir aletin kayıcı kısmı.
 16. Noun yansı
opsiyon hakkının vadesini geçirmek Verb
menkul kıymetler fiyatlarının düşmeye başlaması
borsada
(Br) diapozitif
renkli diapozitif
paranın değerinin düşmesi
aşağı kayması
(fotoğrafçılık) kaset
gelir düşmesi
kazanç düşmesi
tehlike durumunda çıkış
gelatin(e) ile ayni anlama gelir. jelatin süzgeç: ışık oyunları elde etmek için sahne ışıkları
üzerine geçirilen renkli/saydam jelatinli örtü.
lam (mikroskopta numunenin üzerine koyulduğu büyük cam) Noun, Testing
ufak saç tokası.
slide ile ayni anlama gelir. Noun
projektörle gösterilen renkli resim.
ihmal etmek, umursamamak, aldırmamak, kendi haline/yüzüstü bırakmak.
laçka olmak Verb
laçkalaşmak Verb
slayt takmak Verb
lam (mikroskopta numunenin üzerine koyulduğu büyük cam) Noun, Testing
dağ kayması
borsa da fiyatların düşmesi
borsada fiyatların düşmesi
sürgü, sürme, kapı sürmesi, kılavuz ray.
fermuar.
zipper ile ayni anlama gelir. fermuar, cırcır.
kolayca/çabucak girivermek, sokuvermek, sokuşturmak.
büyük mali sıkıntılara girmek Verb
sürgülü düğüm
üstünde durmamak, sükûtla geçiştirmek.
projeksiyon makinası.
sürgülü hesap cetveli.
sürgülü trombon.
trombon. Noun
sürgülü vana/valf/süpap.
projeksiyonlu konferans