steel industry

  1. çelik sanayii
demir çelik sanayii
kömür ve çelik sanayii
kömür ve çelik sanayi
kömür , demir ve çelik sanayi ii
demir çelik sanayii
demir-çelik sanayii Noun
çelik sanayiini devletleştirmek Verb
çelik sanayini devletleştirmek Verb
çelik sanayiini bir düzene koymak Verb