structure of society

  1. toplumun yapısı
toplumun bütün yapısını değiştirmek Verb