subsidiaries

  1. Noun, Management bağlı kuruluşlar
  2. Noun, Accounting Bağlı Ortaklıklar
konsolide filyaller Noun
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Noun, Accounting
Bağlı Ortaklıklara Borçlar Noun, Accounting
şubeler kurma
şubelerden elde edilen gelir
(bilanço) bağlı şirketlere olan borçlar Noun
bağlı şirketlerdeki iştirakler Noun
Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhüdü (-) Accounting
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Karşılığı (-) Accounting