subsidiaries

  1. İsim, İşletme bağlı kuruluşlar
  2. İsim, Muhasebe Bağlı Ortaklıklar
konsolide filyaller İsim
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar İsim, Muhasebe
Bağlı Ortaklıklara Borçlar İsim, Muhasebe
şubeler kurma
şubelerden elde edilen gelir
(bilanço) bağlı şirketlere olan borçlar İsim
bağlı şirketlerdeki iştirakler İsim
Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhüdü (-) Muhasebe
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Karşılığı (-) Muhasebe