suffice

 1. Verb yetmek, yetişmek, kâfi gelmek.
  That will suffice for me: Bu bana yeter.
  suffice it to say that:
  şu kadarını söylemek yeter ki …
 2. Verb elvermek, elverişli/tatminkâr olmak.
  to suffice for a purpose: maksada elverişli olmak.
  An
  apology will not suffice him: Özür dilemek onu tatmin etmez.
 3. Verb doymak.
  They were not sufficed: Doymamışlardı.
birinin gereksinimlerini karşılamak Verb
şu kadarını söylemek yeter ki