sunk cost

  1. Noun, Competition Law batık maliyet
  2. batmış maliyet (önceden katlanılmış olan ve alınacak yeni bir kararla değiştirilemiyecek maliyet