supporting

  1. destekleyici
  2. kanıtlayıcı
  3. destekleme
yardımcı oyuncu
müstenidat Noun, Law
belgeleyici evrak
destekleyici delil
destekleyici siparişler Noun
ikinci derecede rol
durma düzlemi Noun, Transport
destek düzlemi Noun, Transport
(sinemada) ikinci film
bilanço ya da kâr ve zarar cetveline ek mali raporlar ya da listeler Noun
destekleme sendikası Noun
piyasayı destekleme
piyasayı destekleme (borsada , cari piyasa fiyatının altında satın alma emirleri verme
Müstenidattır. Tek başına kullanılamaz. Law
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Noun, Organizations