suspend payment of one's debts

  1. Verb borçlarını ödemeye ara vermek