syrphid fly

  1. Noun arı-sinek
    (Syrphidae) eşekarısına benzer bir tür sinek.