take goods on consignment basis

  1. Verb malları emaneten kabul etmek
  2. Verb malları konsinye olarak kabul etmek