teen-ager

  1. Noun 13-19 yaşları arasındaki kimse.
13-19 yaşları arasındaki kimse. Noun