telefon hatlarının bağlantılarını kesme

  1. disconnection of telephone lines