temperature above normal the tenants of the flat above

  1. Noun normalin üstünde ısı derecesi : yukarki kiracılar