thank god

  1. Allaha şükür
  2. Verb hamdetmek
  3. Allaha (bin) şükür
  4. Allahtan
  5. Verb şükretmek
  6. Noun neyse ki