the common good

  1. Noun, Public Administration kamu yararı
kamu yararına hareket etmek Verb
kamu yararına çalışmak Verb