third bill

  1. Noun poliçenin üçüncü nüshası
  2. Noun poliçe üçüncü nüshası