those

  1. şunlar, onlar. Tekili:
    that.
(US) kendi mallarını başka markalı mal diye yutturmak Verb
mevcut
hazır bulunanlar
mevcut bulunanlar
hazirun
(US) hazır bulunanlar
bütün hazır bulunanlar
Sabreden derviş, muradına ermiş. Sentence
Allah çalışana yardım eder.
mevcutlar listesi
mevcut kişilerin isimleri Noun
mevcut kişilerin adları Noun
(US) başka bir marka mal gibi yutturmak Verb
muhtaç durumda olanlara yardım etmek Verb
Atalarımız bizden çok üstün kimselerdi.
sözüm meclisten dışarı