to change one

ağız değiştirme
bir şeritten diğerine geçmek Verb
dümenine bakmak (argo) Verb