top-level

  1. Adjective üst kademe+, üst düzeyde/seviyede (yapılan).
müdüriyet kararı
üst düzey yöneticiler toplantısı
üst düzey