transition

 1. Noun (bir durumdan/halden/konudan/fikirden vb. ötekine) geçiş, geçme, intikal, istihale.
  the transition
  from a monarchy to a democracy: tekerk yönetiminden/mutlakiyetten demokrasiye geçiş.
  transition period: geçiş süresi/dönemi.
  transition stage: geçiş aşaması.
 2. Noun, Music kiplenim: bir makamdan ötekine geçiş.
 3. Noun (piyes, roman vb.) bir sahneden/olaydan ötekine geçiş.
geçiş döneminde olmak Verb
geçiş süreci Noun
geçiş dönemi Noun
geçiş süreci Noun
bir geçiş döneminden geçmek Verb
geçiş öğeleri.
transition time: geçiş süresi.
okuldan veya eğitimden çalışmaya geçiş (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
geçiş metali Noun, Chemistry
geçiş dönemi Noun
geçiş süreci Noun
intikal devresi
ara parça
geçiş süreci Noun
(radyo ve televiyonda) yayın dönemleri arasındaki zaman