transport bill

  1. (Br) trafik kanunu
konteyner içinde taşınan mallarla ilgili olarak düzenlenen konşimento