underwhelm

  1. Transitive Verb etkileyememek, ilgi çekmemek.