unfold

  1. Verb (kat/kıvrım) aç(ıl)mak, düzel(t)mek.
  2. Verb (gözönüne) ser(il)mek, yay(ıl)mak.
    A panorama unfolds before their eyes.
  3. Verb açıklamak, izah etmek, sistematik izahatla anlaşılır hale getirmek.
  4. Verb açılmak, gelişmek.
    as the story unfolds.
  5. Verb açıklanmak, vuzuh/sarahat kesbetmek.
niyetlerini açıklamak Verb
gelecek için tasarılarını açmak Verb
birine planlarını açmak Verb
bir gazeteyi açmak Verb
yelken açmak Verb