1. Fiil (kat/kıvrım) aç(ıl)mak, düzel(t)mek.
  2. Fiil (gözönüne) ser(il)mek, yay(ıl)mak.
    A panorama unfolds before their eyes.
  3. Fiil açıklamak, izah etmek, sistematik izahatla anlaşılır hale getirmek.
  4. Fiil açılmak, gelişmek.
    as the story unfolds.
  5. Fiil açıklanmak, vuzuh/sarahat kesbetmek.
niyetlerini açıklamak Fiil
gelecek için tasarılarını açmak Fiil
birine planlarını açmak Fiil
bir gazeteyi açmak Fiil
yelken açmak Fiil