usage pull

  1. reklamların
  2. reklamı yapılan ürün ya da hizmeti insanları satın almaya ikna etmedeki yeteneği