verify

  1. Transitive Verb doğrulamak, gerçeklemek.
  2. Transitive Verb doğruluğunu onaylamak/tasdik etmek.
  3. Transitive Verb doğruluğunu kanıtlamak/ispatlamak.
  4. Transitive Verb, Law (a) yeminle teyit /tasdik etmek, doğruluğuna yemin etmek, (b) teyit etmek, pekiştirmek.
bir hesabın doğru olup olmadığını kontrol etmek Verb
bir hikâyenin doğruluğunu onaylamak Verb
bir haberin doğruluğunu araştırmak Verb
bir raporu tasdik etmek Verb
bir imzayı tasdik etmek Verb
imzayı tasdik etmek Verb
bir ifadeyi tasdik etmek Verb
bir ifadeyi doğrulamak Verb
ifadeyi doğrulamak Verb
bir kuşku konusunun doğruluğunu incelemek Verb
bir kuşkuyu doğrulamak Verb
bir hesabın doğruluğunu tasdik etmek Verb
faturalar ibraz ederek doğruluğunu kanıtlamak Verb
faturalarla karşılaştırmak Verb
faturalar ibraz ederek doğruluğunu kanıtlamak Verb
tarihlerin doğru olup olmadığını incelemek Verb
yeminli tasdikte bulunmak Verb
bir davadaki layihaların doğruluğunu yeminle tasdik etmek Verb
bir bilançonun doğruluğunu saptamak Verb
kasa kontrolü yapmak Verb
bir elçinin itimatnamesini tahkik etmek Verb
rakamların doğruluğunu incelemek Verb
bir hesap pusulasının kalemlerini kontrol etmek Verb
bir hesaptaki kalemleri bir bir kontrol etmek Verb