vexed

  1. Adjective canı sıkılmış, kızmış, sinirli, üzgün, gücenmiş, darılmış, küskün.
    to be vexed at something: bir
    şeye canı sıkılmak.
    to be vexed with someone : birisine kızmak/ gücenmek.
  2. Adjective çekişmeli, münazaalı, ihtilâflı, çok tartışılan.
şiddetli tartışma konusu