warlord

  1. Noun askerî önder, savaşçı ulusun önderi.
  2. Noun iktidarı ele geçiren kumandan.
  3. Noun (Uzak Doğuda) mahallî diktatör.