1. İsim askerî önder, savaşçı ulusun önderi.
  2. İsim iktidarı ele geçiren kumandan.
  3. İsim (Uzak Doğuda) mahallî diktatör.