without fear or favor

  1. tarafsız olarak, âdilâne, korkusuzca, kimseden çekinmeksizin.