withstand the onset of the enemy

  1. Verb düşmanın saldırısına karşı koymak