work in someone's favour

  1. Verb birinin lehine işlemek
  2. Verb birinin lehine olmak