wrinkle

 1. Noun buruşuk, kırışık.
 2. Noun ustalıklı yöntem, teknik, bir işin girdisi çıktısı, zeki buluş.
  He knows all the wrinkles of this
  business. a new advertising wrinkle .
 3. Verb buruş(tur)mak, kırış(tır)mak.
  Don't wrinkle your dress.
  Too much sun dries the skin and it
  begins to wrinkle . He wrinkleed his nose at the bad smell.
birine bir imada bulunmak Verb
kırışıksız
buruşmaz
kırışmaz