1. İsim, Hayvan Türleri sığır
  2. İsim sığır, davar, boynuzlugiller.
  3. İsim at vb. dahil tekmil çiftlik hayvanları.
  4. İsim insanlar.
  5. İsim haşerat, zararlı kuşlar, vb..
Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (NACE kodu: 01.41) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği (NACE kodu: 01.42) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kasaplık sığır.
süt için üretilen inekler.
büyükbaş hayvan
davar başı
başıboş dolaşan hayvan sürüsünü ağıla kapamak Fiil
karavana
(Br) davar çalmak Fiil
sığır
cılız hayvan
hayvan (sığır) yetiştirmek Fiil
otlak hayvanı
küçükbaş hayvanlar
sürüden ayrılmış sığırlar
hayvancılık
sığırcılık İsim
sığır yemi
sığır vagonu
(US) hayvan taşıyan araba
(US) sığır vagonu
hayvan taşıyan araba
davarın verdiği hasar
hayvan tüccarı
hayvan sürme
hayvan çiftçisi
hayvan yetiştiricisi
sığır yemleme makinesi
(Br) başkasının otlağında hayvan otlatma hakkı
yol üstündeki sığır engeli
büvelek.
büyükbaş hayvan sigortası İsim
davar hırsızlığı
sığır yükleyici
hayvan yetiştirme finansman şirketi
hayvan yük listesi
hayvan alım satım pazarı
hayvan rehni teminatlı senet
sığır geçidi
rinderpest
mandıracı
sığır otlağı
hayvan panayırı
hayvan fuarı
davar hırsızlığı
hayvan ticareti
hayvan tüccarı
sığır treni
hayvan vagonu
sığır kurtçuğu
(Hypoderma lineatum): ABD'de bilhassa larvaları sığırlara çok zarar veren bir kurtçuk. İsim
küçük baş hayvancılık