İngilizce-Türkçe Çeviri
  1. İsim hakkını arama
  2. İsim insan yerine konmayı talep etme
  3. İsim baskıya direnme