further, ...

daha ileri(ye)/uzağa/öteye.
I'm too tired to go further. To go further and further south. They live
a little further along the road.
Zarf
daha çok/fazla/ziyade, geniş ölçüde, ziyadesiyle.
There is nothing further we can do: Daha fazla
bir şey yapamayız (Yapabileceğimiz başka bir şey yok).
We'll enquire further into this question tomorrow: Bu soruyu yarın geniş ölçüde inceleyeceğiz.
Zarf
ayrıca, bundan başka, buna ilâveten, üstelik.
He said further that he would support us in any way
he could. The house isn't big enough for us, and further, it's too far from the town.
Zarf
başka yer(d)e/taraf(t)a.
You will have to look further than the village if you want to buy a really good radio set. Zarf
daha uzak, öte.
the further side of the street: sokağın öte tarafı. Sıfat
(daha) başka/fazla, daha çok, ek, ilâve.
Have you any further questions to ask?
further education

Brit. yaşlıların eğitimi.
The money would have had to be raised by further taxation: Ek vergilerle para sağlanacaktı.
Sıfat
yeni, bundan başka, ayrıca. Sıfat
ilerletmek, (gelişmesine/başarmasına) yardım etmek, desteklemek, teşvik etmek, her türlü imkânı/fırsatı/avantajı sağlamak. Geçişli Fiil