1. İsim Kasım, yılın onbirinci ayı
  2. İsim haberleşmede N harfini belirtmek için söylenen söz.
yayımı kasım ayı için programlamak Fiil