operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions (nace code: r91.0.3)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (NACE kodu: 91.03)