1. Geçişsiz Fiil (yasadan vb.) gizlice kaçmak, firar etmek.
    He absconded with the money: Parayı alıp kaçtı.
    He
    absconded from the country.
  2. Geçişsiz Fiil saklanmak, gizlenmek.
    The marmot absconds in winter: Dağ sıçanı kışın saklanır.
kaçma ve delilleri karartma tehlikesi İsim, Ceza Hukuku
kaçan borçlu