acceptance credit

  1. kabul kredisi
  2. kabul kredisi (bir bankanın kendi üzerine keşide edilen bir poliçeyi kabul edeceğini taahhüt etmesi ile sağlanan kredi
  3. akseptans kredisi
banka kabul kredisi
ticari akseptans kredisi
kabul kredili ithalat
Londra'da bir banka veya firma tarafından kabul işlemi yapılan kambiyo senedi
vadeli bir poliçenin bankaca kabul edilmesini sağlayan (kabul kredisi) akre
kredinin verileceğini müşteriye bildirme